Bilal BOZDEMİR
Vali Yardımcısı
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı


Özgeçmiş

1972 yılında Karaman İli Ermenek İlçesinde doğdu. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 

Sırasıyla; Osmaniye İli Sumbas Kaymakamlığı, Bayburt İli Aydıntepe  Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Çanakkale İli Bozcaada Kaymakamlığı, Afyonkarahisar İli Çay Kaymakamlığı, Giresun İli Şebinkarahisar Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı, Sinop İli Boyabat Kaymakamlığı, Hatay Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 01/12/ 2016 tarihli kararname ile Ankara Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Halen Ankara Vali Yardımcısı olarak kamu hizmetine devam etmektedir.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
a) Başkanlığın en üst amiri olarak teşkilâtı sevk ve idare etmek ve denetlemek,
b) Ankara İlindeki adli ve askeri teşkilat hariç, kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları valinin onayıyla denetlemek veya diğer kamu personeli aracılığıyla denetlettirmek,
c) Hizmet ihtiyaçları ve mevcut birimler ile personelin yetersiz kalması halinde denetim, araştırma, inceleme iş ve işlemlerini yürütmek üzere valinin onayıyla personel görevlendirmek, gerekli gördüğü hallerde bakanlıklar veya ilgili kuruluşlardan uzman personel talep etmek,
d) Gerektiğinde valinin onayıyla kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre kamu kurum ve kuruluşlarından uzman, sözleşmeli personel ve memurları görevlendirmek,
e) Hizmet ihtiyaçlarının gerektirmesi halinde valinin onayıyla geçici birimlerin kurulmasını sağlamak.
f) Valinin verdiği diğer görevleri yapmak.